Concursul International de Compoziție “Coloana infinitului”

Competiție deschisa tinerilor compozitori.

1 noiembrie 2020 – 15 martie 2021

Prin organizarea acestei competiții ne dorim descoperirea celor mai talentați compozitori cu vârste de maxim 35 de ani.

TEMA CONCURSULUI: compozitorii trebuie să se inspire din oricare lucrare a sculptorului Constantin Brâncuși

THEME OF THE COMPETITION: composers must be inspired by any work of the sculptor Constantin Brâncuși

Condiții de participare:

 • O lucrare de 7 -10 minute
 • Formula instrumentală – la alegere minim 3 dintre instrumentele:
 • Flaut
 • Clarinet
 • Vioară
 • Violoncel
 • Pian
 • Vârsta maximă a compozitorului – 35 de ani (impliniți până pe 31 decembrie 2021)
 • Piesa trebuie să fie originală și să fie scrisă special pentru Concursul Internaţional „Coloana Infinitului”, ediția I. Piesa trebuie sa nu fi fost interpretată în public și nici nu este programată pentru a fi interpretată în public înainte de 31 decembrie 2021.
 • Un concurent poate participa cu mai bulte lucrări în concurs, dar pentru fiecare piesă trebuie sa facă un dosar de inscriere separat.
 • DECIZIILE juriului sunt irevocabile şi nu pot fi contestate.

Conditions for participation:

A work of 7 – 10 minutes

Instrumental formula – at least 3 of the instruments to choose from: Flute, Clarinet, Violin, Cello Piano

Maximum age of the composer – up to 35 years old until the 31st of December 2020

The musical composition must be original and written especially for the International Contest „Infinity Column”, edition I. The musical composition must not have been performed in public and is not scheduled to be performed in public before December 31, 2021.

JURIUL/Jury

 • Univ.Dr. Dan Dediu (Universitatea Națioală de Muzică – București)
 • Univ. Dr. Ghenadie Ciobanu (Academie de Muzică, Teatru și Arte plastice – Chișinau)
 • Univ.Dr. Viorel Munteanu (Universitatea de Arte George Enescu-Iași)
 • Univ. Dr. Adrian Pop (Acad. Nationala de Muzică Gheorghe Dima-Cluj)
 • Dr. Diana Gheorghiu – compozitoare

Etapele Concursului:

 1. Înscrierea

Înscrierile se realizează doar online în perioada 1 noiembrie 2020 –  15  martie 2021.

Adresa de mail unde se va trimite dosarul de inscriere este:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Inscrierile se fac pe baza trimiterii dosarului de inscriere, care va prinde următoarele documente:

 • Partitura piesei nesemnată, având titlul (în format .pdf).
 • Copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate
 • Curriculum vitae cu numarul de telefon si adresa de e-mail:
 • Fișă de înscriere, completată, semnată și scanată.
 • Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată, semnată și scanată
 • Dovada achitării taxei de participare, specificându-se DONAȚIE către Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, în contul: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, deschis la UniCredit Bank. Taxa de participare nu va fi restituita in cazul renunțării la participare.
 • Pentru buna organizare a competiției Taxa de participare are următoarele valori în funcție de datele de inscriere:

–           Înscrieri între 1 noiembrie – 15 decembrie 2020 – 100 lei

–           Înscrieri între 16 decembrie – 31 ianuarie 2021 – 150 lei

–           Înscrieri între 1 februarie – 15 martie 2021, ora 22) – 200 lei

Registration

- between November 1, 2020 - March 15, 2021

The email address where the registration file will be sent is:
concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Registrations are made based on the submission of the registration file, which will include the following documents:

-The score of the unsigned piece, with the title (in .pdf format).
-Copy of birth certificate or ID card
-Curriculum vitae with telephone number and e-mail address:
-Registration form, completed, signed and scanned.
-Declaration of consent for the processing of personal data completed, signed and scanned

Proof of payment of the participation fee, specifying DONATION to the Cultural Sports Association Pro Valores, CIF: 31017789, in the account: RO05BACX0000001180365000, opened at UniCredit Bank, SWIFT COD - BACXROBU, BIC COD - BACXROBUXXX. The participation fee will not be refunded in case of participation.
For the good organization of the competition, the participation fee has the following values ​​depending on the registration dates:

- Registrations between November 1 - December 15, 2020 - 20 EUR

- Registrations between December 16 - January 31, 2021 - 30 EUR

- Registrations between February 1 - March 15, 2021, 10 pm) - 40 EUR
 1. JURIZAREA

Jurizarea lucrărilor va fi făcută în perioada 16 martie – 1 aprilie 2021

Cei cinci membri ai juriului vor acorda, fiecare, câte un punctaj de la 1 – 100 pentru fiecare lucrare din concurs, iar premianții vor fi desemnați în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, cu următoarele precizări:

 • Premiul I este indivizibil
 • Premiul al II lea este indivizibil.
 • Premiul al III lea este indivizibil.
 • Mențiunea este ex-aequo.
 • Diploma de participare va fi acordată tuturor concurenților
Judging

The judging of the works will be made between March 16 and April 1, 2021

The five members of the jury will each award a score from 1 to 100 for each work in the competition, and the winners will be designated in descending order of the score obtained, with the following details:

The first prize is indivisible
The second prize is indivisible.
The third prize is indivisible.
The statement is ex-aequo.
The participation diploma will be awarded to all competitors

III.        Anunțarea câștigătorilor

2 aprilie 2020: pe site-ul www.asociatiaprovalores.ro

Announcing the winners
April 2, 2020: on the website www.asociatiaprovalores.ro

PREMIILE

 Premiul I

–           Diplomă

–           Medalie

–           Cadouri oferite de parteneri

–           Lucrarea va fi cântată în cadrul:

 • Festivalului Sâptâmâna Internațională a Muzicii Noi de la București Ediția a XXXI-a (23 -30 mai 2021)
 • Festivalului Zilele Muzicii Noi de la Chișinau Ediția a XXX-a (iunie 2021)

Premiul II

–           Diplomă

–           Medalie

–           Bursă integrală în cadrul Programului de rezidență creativa din cadrul Academiei și Festivalului ICon Arts (iulie 2021)

–           Lucrarea va fi cântată în cadrul Festivalului ICon Arts

Premiul III

–           Diplomă

–           Medalie

–           Bursă partială în cadrul Programului de rezidență creativă din cadrul Academiei și Festivalului ICon Arts (iulie 2021)

–           Lucrarea va fi cântată în cadrul Festivalului ICon Arts

Mențiune

–           Diplomă

–           cadouri oferite de parteneri

AWARDS

First prize

- Diploma
- Medal
- Gifts offered by partners
- The work will be sung in:
International Week of New Music Festival in Bucharest (Romania) XXXI Edition (May 23-30, 2021)
Festival of New Music Days in Chisinau ( Republic of Moldova) XXX Edition (June 2021)

Second Prize

- Diploma
- Medal
- Full scholarship under the Creative Residence Program of the ICon Arts Academy and Festival (July 2021) (Romania)
- The work will be sung at the ICon Arts Festival

Third Prize

- Diploma
- Medal
- Partial scholarship within the Creative Residence Program of the ICon Arts Academy and Festival (July 2021)
- The work will be sung at the ICon Arts Festival

Mention

- Diploma
- gifts offered by partners

Parteneri

LOGOPMB-1
ccpb-logo
provalores-logo2
royalart site
logo-partener
xcmusic-logo

Parteneri media

rrm-logo
rrc-logo
observator-cultural-logo
bucuresteni-logo
adc-logo
roportal-logo
radio-trinitas-logo
romania-pozitiva-logo
artinde
historia
jmm-logo
cal-evenimente-logo
modernism
uzp
rotund
dcnews