Înscrierile se realizează doar online în perioada 1 noiembrie 2020 –  15  martie 2021.

Adresa de mail unde se va trimite dosarul de inscriere este:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Inscrierile se fac pe baza trimiterii dosarului de inscriere, care va prinde următoarele documente:

  • Partitura piesei nesemnată, având titlul (în format .pdf).
  • Copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate
  • Curriculum vitae cu numarul de telefon si adresa de e-mail:
  • Fișă de înscriere, completată, semnată și scanată.
  • Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată, semnată și scanată
  • Dovada achitării taxei de participare, specificându-se DONAȚIE către Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, în contul: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, deschis la UniCredit Bank. Taxa de participare nu va fi restituita in cazul renunțării la participare.
  • Pentru buna organizare a competiției Taxa de participare are următoarele valori în funcție de datele de inscriere:

–           Înscrieri între 1 noiembrie – 15 decembrie 2020 – 100 lei

–           Înscrieri între 16 decembrie – 31 ianuarie 2021 – 150 lei

–           Înscrieri între 1 februarie – 15 martie 2021, ora 22) – 200 lei

Registration

- between November 1, 2020 - March 15, 2021

The email address where the registration file will be sent is:
concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Registrations are made based on the submission of the registration file, which will include the following documents:

-The score of the unsigned piece, with the title (in .pdf format).
-Copy of birth certificate or ID card
-Curriculum vitae with telephone number and e-mail address:
-Registration form, completed, signed and scanned.
-Declaration of consent for the processing of personal data completed, signed and scanned

Proof of payment of the participation fee, specifying DONATION to the Cultural Sports Association Pro Valores, CIF: 31017789, in the account: RO05BACX0000001180365000, opened at UniCredit Bank, SWIFT COD - BACXROBU, BIC COD - BACXROBUXXX. The participation fee will not be refunded in case of participation.
For the good organization of the competition, the participation fee has the following values ​​depending on the registration dates:

- Registrations between November 1 - December 15, 2020 - 20 EUR

- Registrations between December 16 - January 31, 2021 - 30 EUR

- Registrations between February 1 - March 15, 2021, 10 pm) - 40 EUR

Parteneri

LOGOPMB-1
ccpb-logo
provalores-logo2
ucimr-logo
royalart site
xcmusic-logo

Parteneri media

rrm-logo
rrc-logo
observator-cultural-logo
bucuresteni-logo
adc-logo
roportal-logo
radio-trinitas-logo
romania-pozitiva-logo
artinde
historia
jmm-logo
cal-evenimente-logo
modernism
uzp
rotund
dcnews