Înscrierea

Înscrierile se realizează doar online în perioada 10 decembrie 2021 –  15  martie 2022.

Adresa de mail unde se va trimite dosarul de inscriere este:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Inscrierile se fac pe baza trimiterii dosarului de inscriere, care va prinde următoarele documente:

 • Partitura piesei nesemnată, având titlul (în format .pdf).
 • Copie după certificatul de naştere sau după cartea de identitate
 • Curriculum vitae cu numarul de telefon si adresa de e-mail:
 • Fișă de înscriere, completată, semnată și scanată.
 • Declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal completată, semnată și scanată
 • Dovada achitării taxei de participare, specificându-se DONAȚIE către Asociatia Cultural Sportivă Pro Valores, CIF: 31017789, în contul: RO05 BACX 0000 0011 8036 5000, deschis la UniCredit Bank. Taxa de participare nu va fi restituita in cazul renunțării la participare.
 • Pentru buna organizare a competiției Taxa de participare are următoarele valori în funcție de datele de inscriere:

–           Înscrieri între 10 decembrie 2021 – 15 ianuarie 2022 – 75 lei

–           Înscrieri între 15 ianuarie – 15 februarie 2022 – 130 lei

–           Înscrieri între 15 februarie – 15 martie 2022, ora 22 – 200 lei

Registration

Registrations are made online only between December 10, 2021 – March 15, 2022.

The e-mail address where the registration file will be sent is:

concursulcoloanainfinitului@gmail.com

Registrations are made based on the submission of the registration file, which will include the following documents:

 • Unsigned score, with title (in .pdf format).
 • Copy of birth certificate or ID card
 • Curriculum vitae with phone number and e-mail address:
 • Registration form, completed, signed and scanned.
 • Completed, signed and scanned declaration of agreement for the processing of personal data
 • Proof of payment of the participation fee, specifying DONATION to the Cultural Sports Association Pro Valores, CIF: 31017789, in the account: RO05 BACX 0000 0011 8036 5001, Swift Code – BACXROBU opened at UniCredit Bank. The participation fee will not be refunded in case of cancellation of participation.
 • For the good organization of the competition, the participation fee has the following values ​​depending on the registration dates:

– Registrations between December 10, 2021 – January 15, 2022 – 20 euro

– Registrations between January 15 – February 15, 2022 – 35 euro

– Registrations between February 15 – March 15, 2022, 10 pm – 50 euro

Parteneri

LOGOPMB-1
ccpb-logo
provalores-logo2
ucimr-logo
royalart site
xcmusic-logo

Parteneri media

rrm-logo
rrc-logo
observator-cultural-logo
bucuresteni-logo
adc-logo
roportal-logo
radio-trinitas-logo
romania-pozitiva-logo
artinde
historia
jmm-logo
cal-evenimente-logo
modernism
uzp
rotund
dcnews